• Професионална консултантска комания, фокусирана върху пазара в Югоизточна Европа
  • Основана през 2005г.
  • Цел – подпомагане на развитието на бизнеса и инвестиционната дейност на Балканите и в частност - България