• Компанията е създадена през 2005 г. с основна цел откриване на възможности за инвестиции и бизнес развитие в България.
  • Нашият приоритет е предлагане на вискокачествени услуги и професионално съдействие на нашите клиенти и партньори, като осигуряваме най-добрите решения и иновативен подход за техния бизнес.
  • Интересите ни съответстват на тези на нашите клиенти, което гарантира взаимно изгодно сътрудничество и успешно изпълнение на съвместните ни проекти.
  • ABACUS & PARTNERS комбинира доказан усет за успешни бизнес начинания и натрупан професионален опит в сферата на технологиите, недвижимите имоти, управление на частен капитал и мениджмънт на различни проекти в Западна и Югоизточна Европа, и в частност – в България.
  • Екипът на компанията обединява млади и амбициозни професионалисти в области като финанси, икономика, връзки с обществеността, маркетинг, международни отношения, право и политика на ЕС.
  • Уникален достъп до най-добрите възможности за развитие на бизнес проекти в съответния сектор в България.

НАШАТА МИСИЯ


  • Целта ни е да подпомагаме нашите клиенти при въвеждането и налагането на техния успешен бизнес модел в Югоизточна Европа.
  • Нашият успех зависи от успеха на партньорите и клиентите ни и от това доколко защитени са техните интереси.
  • Реализирането на възложените ни проекти и постигането на поставените цели гарантира печалбата както на клиентите, с които работим, така и нашата.