• Всеотдайност и упорита работа
  • Креативност и иновация
  • Утвърдена професионална репутация и високо ниво на обществено признание
  • Дългогодишен опит в управлението на инвестиции
  • Обширен международен опит
  • Задълбочено познаване на местните пазари
  • Широка мрежа от контакти в частния сектор
  • Активна комуникация с представители на публичните институции